درباره ما
 

درباره ما:

مرکز تحقیقات پیوند ریه در محل بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تهران واقع است. این مرکز با همکاری متخصصین و کارشناسان بخش های جراحی قفسه صدری (توراکس)، جراحی قلب و بیهوشی فعالیت مستمر در جهت انجام پیوند ریه و پیوند قلب دارد. همچنین در زمینه تحقیقات پیوند ریه و آموزش پیوند ریه فعال است. متخصصین سایر رشته های بیهوشی، قلب، ریه نیز فعالیت تنگاتنگی با ما در مرکز دارند.

دورنماي مركز تحقيقات پيوند ريه:

انجام پيوند ريه بايد در سطح استاندارد و براحتي در مركز امكان پذير باشد و بيماران نيازمند به پيوند بتوانند به راحتي در برنامه پيوند قرار بگيرند و كليه بررسيها و مراقبتهاي قبل از پيوند ريه انجام شده و آنگاه پيوند شده و بعد از پيوند نيز اين مراقبتها بطور كامل انجام شود هزينه هاي مربوطه بايد به خوبي تامين اعتبار شود ( از طرف بيمه ها، دانشگاه يا منابع خصوصي) در حقيقت پيوند ريه بايد طوري انجام شود كه ديگر اعمال جراحي قفسه صدري نظير لوبكوتومي، رزكسيون تراشه و غيره انجام ميشوند. تجربيات پيوند ريه بايد بطور مستمر و بصورت علمي در قالب مقالات و تحقيقات باليني به ديگران منتقل و در نشريات ارائه شود همچنين بايد تحقيقات پايه در حد امكان با توجه به شرايط مالي انجام شود.

رسالت مركز تحقيقات :

1. ارتقاء سطح خدمات پيوند ريه در تمام جنبه ها در حدي كه با، بهترين استانداردهاي بين المللي قابل مقايسه باشد.

2. تحقيقات باليني پيوند ريه در زمينه جراحي،  داخلي، عفوني،  ايمونولوژي،  توانبخشي

3. انجام تحقيقات پايه و تجربي در جهت رفع نيازهاي ملي

4. آموزش و پرورش نيروي انساني متخصص و منجر در انجام پيوند ریه

Contact Us Gallery News About Us Home
Copyright © 2014 LTRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved Powered By NRITLD IT Department