اخبار
 


اهدا عضو، اهدا زندگی
اعضای جوان لردگانی به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید
رابط واحد فراهم آوری اعضای شهرستان لردگان گفت: اعضای بدن بیمار 'علی اسحاقی'جوان 28 ساله لردگانی به 5 بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.
 ١٣٩٧/٠٣/١٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
اهدا عضو، اهدا زندگی
اعضای نوجوان مرگ مغزی مشهد به سه بیمار زندگی بخشید
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای نوجوان مرگ مغزی در مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.
 ١٣٩٧/٠٣/١٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

Contact Us Gallery News About Us Home
Copyright © 2014 LTRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved Powered By NRITLD IT Department