گروه داخلی ریه
 
گروه داخلی ریه
دکتر حمیدرضا جماعتی

قائم مقام بیمارستان دکتر مسیح دانشوری-فوق تخصص ریه

Google Scholar
Scopus Author ID : 7801446806
ORCID ID : 0000-0002-9372-3253

دکتر جلال حشمت نیا

فوق تخصص ریه

Google Scholar
Scopus Author ID : 54890649100
ORCID ID : 0000-0003-2966-4380

دکتر مریم میرعنایت

فوق تخصص ریه

Google Scholar
Scopus Author ID :
ORCID ID :

 

Contact Us Gallery News About Us Home
Copyright © 2014 LTRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved Powered By NRITLD IT Department