معرفي رئيس مركز
 

اطلاعات شخصي:                                                                                                                                

      نام: عزيزاله                                                                                                  

      نام خانوادگي: عباسي دزفولي                                                                       

      مرتبه علمي: استاد جراحي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

      زبان: فارسي، انگليسي

      آدرس: تهران، خيابان شهيد باهنر (نياوران)، دارآباد، بيمارستان دكتر مسيح دانشوري         كدپستي: 1955841452

      تلفن: 26109647–021                               آدرس الكترونيك: a.abbasi@sbmu.ac.ir  

 

 Google Scholar
Scopus Author ID : 7005977895
ORCID ID : 0000-0002-1086-000X

         

Contact Us Gallery News About Us Home
Copyright © 2014 LTRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved Powered By NRITLD IT Department