پیوند اعضای بدن حیوان به انسان
 

محققان آمریکایی قلب خوک‌های تراریخته را با موفقیت به بدن میمون بابون پیوند زده‌اند که این رویکرد می تواند در آینده مسیر را برای دریافت عضو پیوندی از حیوان برای پیوند زدن به بدن انسان هموار کند.

طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در علم پیوند اعضا صورت گرفته است و پیش‌بینی می‌شود که روش پیوند عضو از حیوان به انسان، در آینده بعنوان راه‌حلی برای جبران کمبود عضوهای پیوندی انسان مورد استفاده قرار گیرد.

 اندام پیوندی از حیوانات xenotransplantation نامیده می‌شود که می‌تواند در آینده بطور کلی جایگزین پیوند اعضای انسان شده یا بعنوان راه‌کار موقتی تا فراهم شدن عضو پیوندی انسان مورد استفاده بگیرد.

 با این حال اصلی‌ترین چالش پیش روی محققان، خطر رد شدن عضو پیوندی توسط سیستم ایمنی بدن گیرنده است.

 تیم تحقیقاتی موسسه ملی سلامت قلب، ریه و خون در آمریکا به سرپرستی دکتر «محمد محی‌الدین»، قلب خوک‌های تراریخته را به میمون دم‌کوتاه یا بابون (babon)‌ با سیستم ایمنی تضعیف شده پیوند زدند؛ از این طریق خطر رد کردن عضو پیوندی توسط سیستم ایمنی به حداقل می‌رسد.

 علت انتخاب خوک در این مطالعه، شباهت ساختار آناتومی خوک با انسان عنوان شده است.

 ژن‌هایی که باعث پس زدن عضو در بدن انسان می‌شوند، از قلب این خوک‌های تراریخته حذف شده و با ژن‌های انسان که باعث رد نشدن پیوند می‌شوند، جایگزین شدند.

 بدون خارج کردن قلب اصلی میمون بابون، قلب خوک تراریخته به بدن حیوان پیوند زده و به سیستم گردش خون متصل شد و قلب پیوندی تا 500 روز در بدن بابون زنده ماند؛ گام بعدی محققان، جایگزین کردن کامل قلب حیوان با قلب خوک تراریخته عنوان شده است.

 محققان تأکید می کنند که علاوه بر قلب، سایر اندام‌ها مانند کبد، کلیه، لوزالمعده و ریه نیز از حیوان به انسان قابل پیوند خواهد بود.

 نتایج این دستاورد در نشست انجمن جراحی قلب آمریکا در تورنتو ارائه شد.

Contact Us Gallery News About Us Home
Copyright © 2014 LTRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved Powered By NRITLD IT Department