سوالات متداول
 

سوالات عمومي:

 1-      آيا خانواده بيماران مرگ مغزي در قبال اهداء عضو وجهي دريافت مي كنند؟

خير، هيچ ارتباط مادي بين واحد فراهم آوري اعضا و خانواده بيماران مرگ مغزي وجود ندارد.

2-      آيا اعضاي بيماران مرگ مغزي جهت اجام پیوند به فروش رسيده مي رسد؟

خير تمامي امور اهدا در جمهوري اسلامي ايران رايگان مي باشد و اعضا و نسوج قابل فروش نيست.

3-      آيا قاچاق اعضا پيوندي صحت دارد؟

كليه امور فراهم آوري اعضا پيوندي تنها در جهت درمان بيماران داخل كشور نيازمند و كانديد پيوند مورد استفاده قرار مي گيرد و قضيه قاچاق اعضا به وزارت بهداشت و واحد فراهم آوري اعضا پيوندي ارتباطي ندارد. اگر هم مواردی از این قبیل در گذشته دیده شده بسیار استثنایی و خارج از حیطه کار وزارت بهداشت و درمان بوده است.

4-      آيا خانواده بيماران مرگ مغزي مي توانند از گيرنده عضو مطلع شوند؟

خير بنا به دلايل مختلف و طبق جلسات  كارشناسانه كليه امور اهدا و پيوند به صورت بي نام انجام مي شود و تنها گاهاً و براساس صلاحديد گروه پيوند و اهدا در جشن ساليانه نفس پاره اي از دهندگان و گيرندگان با هم آشنا مي شوند.

 5-      آيا فرد زنده هم می تواند اهداء کننده باشد؟

بله، در بعضی شرايط. کليه يکی از معمولترين اعضای اهدائی افراد زنده می باشد، زيرا يک فرد سالم با يک کليه هم قادر است به زندگی طبيعی خود ادامه دهد. قسمتی از کبد يا ريه و در موارد نادر قسمتی از روده کوچک نيز قابل اهدا می باشد.

6-      آيا خانواده های  فرد اهدا کننده و فرد گیرنده عضو پیوندی یکدیگر را ملاقات خواهند کرد ؟

خیر، هويت طرفين محرمانه خواهد ماند، البته تعدادی از خانواده ها تمايل خواهند داشت که از طريق نامه های بی نام و نشان (با همکاری واحد فراهم آوری اعضای پيوندی) با هم مکاتبه داشته باشند . در مراسمی تحت عنوان جشن نفس جشن زندگی که به ابتکار واحد پیوند دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همه ساله مقارن با تولد حضرت فاطمه زهرا برگزار می گردد کلیه خانواده های اهدا کننده عضو و کلیه گیرندگان اعضای پیوندی به این جشن دعوت شده و بدون شناسایی یکدیگر لحظات دیدنی ای را می آفرینند.

Contact Us Gallery News About Us Home
Copyright © 2014 LTRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved Powered By NRITLD IT Department