آنچه بیماران باید بدانند
 

 

مرگ مغزی

 فرآیند اهدا

پیوند اعضا
مراقبت بعد از پیوند
اهدای عضو در دین
پرسش و پاسخ

 
 
 
 
Contact Us Gallery News About Us Home
Copyright © 2014 LTRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved Powered By NRITLD IT Department