بررسی اثربخشی شستشوی بافت آسلولار شده در زدودن دترژنت باقیمانده پس از فرآیند آسلولار با سه روش طیف سنجی نوری،

طیف سنجی جرمی و سمیت سنجی(سال 96)

مجریان: دکتر فریبا قربانی

 برنامه ثبت بیماران اداره شونده با اکمو در بیمارستان مسیح دانشوری(سال 96)

مجریان: دکتر علیرضا جهانگیری

 ارزیابی تشخیص کاردیومیوپاتی بیماران کاندید پیوند قلب: انطباق نتایج قبل با پاتولوژی پس از پیوند قلب.(سال 96)

مجریان: دکتر ندا بهزادنیا

 بررسی اثر پروتکل تمام وقت مراقبت از دهندگان روی یافته های بیوپسی کبد: پیشرفت تا به امروز(سال 96)

مجریان: دکتر فرحناز صادق بیگی، دکتر میثم مجتبایی

به روز رسانی دلایل عدم رضایت خانواده های موارد مرگ مغزی به اهدای عضو و فاکتورهای مرتبط: گزارش تغییرات در طول 6 سال(سال 96)

 

مجریان: دکتر فرحناز صادق بیگی، دکتر میثم مجتبایی

 

 اهدای عضو از دهندگان مرگ مغزی اطفال: نیاز به گایدلاین های قوی تر(سال 96)

 مجریان: دکتر میثم مجتبایی

تعیین عوارض زودرس پس از پیوند قلب در بیمارستان مسیح دانشوری(سال 96)

 

مجریان: دکتر فرح نقاش زاده

 

 بررسی عوامل مرتبط با ایست قلبی و از بین رفتن دهندگان احتمالی مرگ مغزی پیش از اهدای عضو (سال 96)

 

مجریان: دکتر میثم مجتبایی

 

تاثیر فرآیند انتقال دهندگان مرگ مغزی منتقل به بخش مراقبت های ویژه واحد فراهم آوری اعضای پیوندی روی نسبت pao2/fio2 و

بررسی اثر مانور ریکوریتمنت در بهبود آن(سال 95)

مجریان: دکتر فرحناز صادق بیگی، دکتر میثم مجتبایی

نتیجه پیوند اعضاء از دهندگان مرگ مغزی دچار مسمومیت و مقایسه آن با سایر دهندگان، مطالعه ای چند مرکزی(سال 95)

مجریان: دکتر فرحناز صادق بیگی، دکتر میثم مجتبایی

تحلیل عناوین و روند مطالعات مربوط به پیوند ریه در دنیا به روش علم سنجی(سال 95)

مجریان: دکتر فریبا قربانی 

بررسی ارزش  PET scanدر تشخیص درگیری غدد لنفاوی مدیاستن در بیماران مبتلا به کانسر ریه در نواحی با عفونتهای اندمیک سل(سال 95)

مجریان: دکتر ابوالقاسم دانشور، دکتر هستی کریمی

بررسي علل نامناسب بودن ريه هاي افراد مبتلا به مرگ مغزي كانديد اهداي عضو در مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل

و بيماري هاي ريوي دكتر مسيح دانشوري از فروردین 1391 تا اسفند 1391(سال 95)

مجریان: دکتر ابوالقاسم دانشور، دکتر علیرضا ایلبیگی

بررسی اثر پنتوکسی فیلین در پیشگیری از ایجاد نارسائی حاد گلیه پس از جراحی قلب(سال 95)

مجریان: دکتر علیرضا جهانگیری فرد، دکتر نوشین دلیلی

 

فیستول های تراکئوازوفاژیال اکتسابی به دنبال لوله گذاری نای، تجربه 9 ساله در بیمارستان مسیح دانشوری(سال 95)

مجریان: دکتر ابوالقاسم دانشور، دکتر هستی کریمی

لوبکتومی توراکوسکوپیک: تجربه اولیه 3 ساله در بیمارستان مسیح دانشوری(سال 95)

مجریان: دکتر ابوالقاسم دانشور، دکتر هستی کریمی

بررسی نتایج درمان و پیش آگهی تومورهای نورواکتودرمال ابتدایی قفسه سینه در بیماران بستری در بیمارستان مسیح دانشوری

از سال1380 تا 1395(سال 95)

مجریان: دکتر کامبیز شیخی

 پایش عملکرد قلب مبتلایان به مرگ مغزی، کاندیدهای احتمالی اهدای قلب، با استفاده ازمونیتورینگ همودینامیک پیشرفته و

مقایسه نتایج با اکوکاردیوگرافی قلبی: یک بررسی مداخله ای (سال 1395)

مجریان: دکتر علیرضا جهانگیری فرد، دکتر علیرضا ایل بیگی
مقایسه PVI با کاتتر سوان گانز در اندازه گیری حجم داخل عروقی بیماران پیوند قلب (سال 1394)       مجریان: دکتر علیرضا جهانگیری فرد

 

 

 

بررسي تاثير هماتوكريت حين باي پس قلبي-ريوي  بر آسیب حاد کلیوی در بيماران پیوند قلب(در بین سالهای1385-1394) مراجعه کننده

به بیمارستان مسیح دانشوری تهران (سال 1394)

            
مجریان: دكتر عليرضا جهانگيري فرد، دکتر مجید گلستانی عراقی

مقایسه تعبیه یک یا دو لوله سینه به دنبال لوبکتومی ریوی، آیا بیماران از تعبیه دومین لوله سینه پس از لوبکتومی ریوی سود می برند (سال 1393)

                

مجریان: دكتر فرحناز صادق بيگي، دكتر علی بی هراس منفرد

بررسى موارد شيلوتوراكس از نظر اتيولوژى، تظاهرات بالينى و درمان در بيمارستان مسيح دانشورى طى سالهاى ١٣٧٣ تا ١٣٩٣(سال 1393)

مجریان: دكتر آرمين اميريان، دكتر سيد رضا ثاقبي
  تاخیر در ارجاع و درمان نهايي بیماران مبتلا به آمپيم و كنسر ريه (سال 1393)                  مجریان: دكتر فرحناز صادق بيگي، دكتر علی بی هراس منفرد
مقايسه عوامل زمينه ساز در دو حيطه خانواده و شخصيت در بيماران اقدام كننده به خودكشي نيازمند مداخله جراحي با گروه كنترل (سال 1391) مجریان: دکتر میترا صفا
بررسي شيوع رفلكسهاي نخاعي مختلف در بيماران مرگ مغزي و تاثير عوامل مختلف در بروز اين رفلكسها در 60 بيمار مرگ مغزي منتقل شده به واحد پيوند بيمارستان مسيح دانشوري (سال 1391) مجریان: دکتر ضرغام حسین احمدی، دکتر کتایون نجفی زاده
بررسی اثر سیرولیموس در تغییر نتایج اسپیرومتری و تست پیاده روی 6 دقیقه ای(MWT6) در بیماران LAM (سال 1391) مجریان: دکتر کتایون نجفی زاده
مقايسه تاثير خلط آوري NAC و داروي گياهي Tavipec در بيماران مبتلا به برونشكتازي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه ريه در بيمارستان دكتر مسيح دانشوري (سال 1391) مجریان: دکتر کتایون نجفی زاده
مقایسه ارزشهای تشخیصی پاسخ به برونکودیلاتور در اسپیرومتری و پرسشنامه در تشخیص آسم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری با شکایت تنگی نفس مزمن (سال 1391) مجریان: دکتر کتایون نجفی زاده، دکتر مهدی یداله زاده

بررسی تاثیر HALOTHERAPY در کاهش علائم و بهبود تستهای عملکرد روی در بمیاران برونشکتازی غیر CF در وضعیت پایدار مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان دکتر مسیح دانشوری (سال 1390)

مجریان: دکتر شهاب الدین مکی

 بررسی عوامل موثر بر رضایت گیری از 100 خانواده ی بیمار مرگ مغزی جهت اهدای عضو در بیمارستان های حوزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (سال 1390)

مجریان: دکتر ضرغام حسین احمدی، دکتر مسعود مظاهری

 مقایسه شاخص های انترومتریک با روش Subjective Global Analysis(SGA) و Bioelectrical Impedance Analysis(BIA) در تعیین وضعیت سلامت تغذیه ای بیماران در لیست اتتظار پیوند ریه در بیمارستان مسیح دانشوری (سال 1390)

مجریان: دکتر کتایون نجفی زاده
بررسی شیوع آرتمی ها در بیماران پیوند قلب مرکز مسیح دانشوری و بررسی عوامل موثر بر آن (هولتر) (سال 1390) مجریان: دکتر فرح نقاش زاده

 

مجریان:
 

 

فایل‌ها