×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

تاریخچه

نخستین پیوند ریه در انسان در سال 1963 میلادی توسط جیمز هاردی و همکارانشان انجام شد که گیرنده آن تنها 18 روز زنده ماند. از آن به بعد تا حدود 20 سال در 40 مورد دیگر پیوند ریه در آمریکا، کانادا و یا کشورهای دیگر انجام شد که هیچکدام از بیماران بیش از دو سه هفته زنده نماندند. از دهه 80 میلادی با در دسترس قرار گرفتن دارو های جدید کاهش ایمنی از جمله سیکلوسپورین و گسترش شیوه های جدید جراحی احتمال موفقیت این نوع پیوند افزایش یافته و اولین پیوند ریه یکطرفه موفق در 7 نوامبر 1983 در یک مرد 58 ساله مبتلا به فیبروز ریه توسط گروه پیوند ریه تورنتو (کوپر و همکاران ) انجام شد و اولین پیوند ریه دو طرفه موفق در سال 1988 انجام گردید. در طول دهه های گذشته بهبود تکنیک های جراحی و مراقبت های بهتر بعد از پیوند باعث کاهش مرگ و میر در این بیماران شده است به طوری که از سال 1990 به بعد بیش از 25000 مورد پیوند ریه در سراسر دنیا انجام شده است.
 کشور ما از جمله کشور های پیشگام در زمینه پیوند ریه در خاورمیانه و آسیا میباشد. اولین تلاشها برای انجام پیوند ریه توسط گروه پیوند ریه بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در سالهای 1976-1980 شروع شد. پس از مطالعات اولیه و انجام تمرینهای مکرر پیوند ریه روی جسد انسان و مسافرت های علمی و مشاهده انجام پیوند در مراکز فعال بین المللی انجام و تیم برای کار بالینی پیوند آماده شد. دکتر سید حسن احمدی از دانشگاه تهران نیز در این مطالعات فعال بودو با توجه به انجام مکرر پیوند قلب توسط ایشان و تیم دکتر ماندگاری توانست اولین پیوند ریه یکطرفه موفق را در بیمارستان امام خمینی در سال 1379 انجام شود که بیمار هنوز زنده است بعد از آن نیز چند مورد دیگر پیوند ریه یکطرفه در بیمارستان امام خمینی انجام شد ولی چون زمینه تیمی کافی وجود نداشت و تیم پیوند ریه مسیح دانشوری آمادگی و شرایط بهتری بریا انجام پیوند ریه داشت، مرکز مسیح دانشوری تبدیل به مرکز اصلی پیوند ریه در ایران شد. در این مرکز ابتدا چند پیوند ریه یکطرفه انجام و سپس پیوند های دو طرفه شروع شد و تا به حال بیش از یکصد پیوند ریه در این مرکز انجام شده است.

 

 

تنظیمات قالب