×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

چشم انداز مرکز تحقیقات پیوند ریه:

ایجاد یک مرکز کارآمد درمانی، آموزشی و تحقیقاتی در زمینه پیوند ریه

اهداف اصلی این مرکز عبارتند از:

 • طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی مرتبط با پیوند ریه براساس نیاز کشور
 • توسعه منابع مورد نياز پژوهش هاي مرتبط با پيوند ريه
 • ايجاد و توسعه بانك اطلاعات در زمينه پيوند ريه
 • پيگيري و حمايت از طرح هاي كاربردي در جهت توانمندسازي پژوهشگران نظام سلامت
 • همكاري با انجمن هايي كه در زمينه پيوند ريه مي توانند كمك كنند نظير انجمن ريه ايرانيان، جامعه جراحي توراكس، انجمن ريه كشور و ... 
 • جلب مشاركت و همكاري با سازمان هاي مردم نهاد در عرصه سلامت
 • تهيه، تدوين و تأليف بسته هاي آموزشي و اطلاع رساني در رابطه با پيوند ريه
 • تربيت نيروي تخصصي و فني بويژه گروه پزشكي در راستاي برنامه هاي پيوند ريه
 • توانمند سازي علمي، پژوهشي و اجرايي نيروهاي درگير در امر پيوند ريه
 • ارائه خدمات آموزشي، درماني و مشاوره اي پيوند ريه
 • اجراي كارگاه آموزشي مرگ مغزي و کمک به توسعه مرکز فرآهم آوری اعضا پیوندی
 • راه اندازي رشته هاي تخصصي، MPH و PHD مرتبط با موضوع پيوند ريه و همكاري در جهت اجرا، توسعه و تقويت برنامه ها
 • ارزيابي و ارزشيابي مستمر فعاليت هاي انجام شده

 مأموریت های اصلی این مرکز عبارتند از:   

 • ارتقاء سطح خدمات پيوند ريه در تمام جنبه ها در حدي كه با استانداردهاي بين المللي خوب قابل مقايسه باشد.
 • تحقيقات باليني پيوند ريه در زمينه جراحي،  داخلي، عفوني،  ايمونولوژي،  توانبخشي
 • انجام تحقيقات پايه و تجربي در جهت رفع نيازهاي ملي
 • آموزش و پرورش نيروي انساني متخصص و متبحردر انجام پيوند ریه
 • بومی سازی کار پیوند ریه و انطباق آن با شرایط جامعه

 

تنظیمات قالب