فعاليت ها
 

دورنماي مركز تحقيقات پيوند ريه:

انجام پيوند ريه بايد در سطح استاندارد و براحتي در مركز امكان پذير باشد. بيماران نيازمند به پيوند ریه بتوانند بدون وقفه در برنامه پيوند قرار بگيرند و كليه بررسي ها و مراقبتهاي قبل از پيوند ريه برای آنها انجام شود. بعد از پيوند نيز اين مراقبتها بطور كامل انجام شود هزينه هاي مربوطه بايد به خوبي و به طور مستقیم تامين اعتبار شود تا مشکلات مالی مانعی در راه ایجاد پیوند نباشد. در حقيقت پيوند ريه بايد طوري انجام شود كه ديگر اعمال جراحي قفسه صدري نظير لوبكوتومي، رزكسيون تراشه و غيره در این مرکز انجام مي شوند. تجربيات پيوند ريه بايد بطور مستمر و بصورت علمي در قالب مقالات و تحقيقات باليني به ديگران منتقل و در نشريات ارائه شود همچنين بايد تحقيقات پايه در حد امكان با توجه به شرايط مالي انجام شود.

رسالت مركز تحقيقات :

1. ارتقاء سطح خدمات پيوند ريه در تمام جنبه ها در حدي كه با، بهترين استانداردهاي بين المللي قابل مقايسه باشد.

2. تحقيقات باليني پيوند ريه در زمينه جراحي،  داخلي، عفوني،  ايمونولوژي،  توانبخشي

3. انجام تحقيقات پايه و تجربي در جهت رفع نيازهاي ملي

4. بررسي نيروي انساني متخصص و منجر در انجام پيوند

  

الف) تحليل محيط بيروني:

فرصتها:

1. نياز حياتي تعداد زيادي از بيماران به پيوند ريه

2. علاقه مندي متخصصين به انجام پيوند ريه

3. علاقه مندي مسئولين دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به انجام پيوند ريه

4. حمايت خيرين و سازمانهاي خيريه

5. وجود جراحان با تجربه و متبحر در امر پيوند ريه در مرکز مسیح دانشوری

ساير فرصتها: انجام تعداد زيادي پيوند ريه در بيمارستان دكتر مسيح دانشوري و استقرار مركز فراهم آوري اعضاء پيوندي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در این بيمارستان

 تهديدها:

1. در افراد اهداء كننده اعضاء كه دچار مرگ مغزي شده اند، در اكثر موارد ريه براي پيوند مناسب نيست. لذا کمبود ریه دهنده مناسب وجود دارد.

2. هزينه بالاي مراقبت هاي بعد از پيوند ريه

3. مرگ و مير بالاي بیماران بعد از پيوند ريه

4. ضعف در هماهنگي و همكاري مستمر بين تيمهاي پزشكي دخيل در پيوند ريه

5. عدم تقبل تمام هزينه پيوند ريه توسط سازمان هاي بيمه گر و يا نهادهاي ديگر دولتي

    

ب) تحليل محيط دروني:

قوتها:

1. وجود واحد فراهم آوري اعضاء پيوندي در بيمارستان دكتر مسيح دانشوري: اين واحد از سال 1383 راه اندازي شد است و يكي از فعالترين واحدهاي فراهم آوري اعضاي پيوندي در سطح كشور است كه شناسايي بيماران مرگ مغزي، انتخاب بيماران مناسب براي اهداي اعضاء، راهنمايي، مشاوره و اخذ رضايت خانواده بيمار براي اهداي اعضاء انتقال بيماران به ICU مخصوص بيماران مرگ مغزي و مراقبت از بيمار نا زمان اهداي اعضاء را بر عهده دارد.

2. وجود تيم پزشكي پيوند ريه با تخصص هاي مختلف و تجربه انجام پيوند ريه در بیش از یکصد بیمار

اعضاي تيم جراحي و بيهوشي اين مركز شامل افراد زير هستند:

تيم جراحي:

 • دكتر عزيزاله عباسي دزفولي
 • دكتر محمدبهگام شادمهر
 • دكتر كامبيز شيخي
 • دكتر ابوالقاسم دانشور كاخكي
 • دكتر فرحناز صادق بيگي
 • دكتر سيد رضا ثاقبي
 • دکتر ساویز پژهان

سایر اعضای تیم پیوند:

 • دكتر بهروز فرزانگان(متخصص بیهوشی)
 • دكتر علیرضا جهانگیری(متخصص بیهوشی)
 • دكتر طاهره پارسا(متخصص بیهوشی)
 • دكتر ليدا فدائي زاده(متخصص بیهوشی)
 • دکتر حمیدرضا جماعتی(متخصص ریه)
 • دکتر جلال حشمت نیا(متخصص ریه)
 • دکتر مریم میرعنایت(متخصص ریه)
 • دکتر ضرغام حسین احمدی(جراح قلب)
 • دکتر سام زراعتیان(جراح قلب)
 • دکتر فرح نقاش زاده(داخلی قلب)
 • دکتر بابک شریف کاشانی(داخلی قلب)
 • دکتر پیام طبرسی(متخصص عفونی)
 • دکتر مجید مرجانی(متخصص عفونی)
 • دکتر مهین پورعبداله(متخصص پاتولوژی)

3. حمايت جدي مسئولين بيمارستان و دانشگاه از مركز تحقيقات پيوند ريه

4. وجود بخش داخلي ريه با تعداد زيادي بيمار و امكانات آماده سازي بيماران جهت دريافت ريه پيوندي و انتخاب مناسبترين آنها

5. وجود فلوهاي جراحي توراكس و بخش آموزشي فوق تخصصي جراحي توراكس در مركز

6. وجود بخش فعال جراحي قلب در مركز و انجام پيوند قلب در بیش از یکصد مورد

وجود بخش های پشتیبانی مهم و قوی عفونی

ضعفها:

1. عدم وجود فضای فیزیکی مناسب و بودجه لازم برای تجهیز مکان های موجود

2. درگير بودن مسئولين مركز تحقيقات در كارهاي ديگر باليني و تحقيقاتي و در اختیار نبودن نیروهای متخصص مستقل برای این کار

3. كم بودن نسبي میزان سالانه پیوند ریه

Contact Us Gallery News About Us Home
Copyright © 2014 LTRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved Powered By NRITLD IT Department